Kids@Spelling

Blog

Eenheidstudies

Eenheidstudie – hoe werk dit in die onderrigmetode? Kids@Spelling het eenheidstudies vir al die Afrikaanse letters wat die aanleer van letters nog beter vaslê. Deur

Read More »
Blog

Phonetic spelling for better readers

Teaching phonetic spelling can help children become better readers, because it helps them understand the relationship between letters and sounds.  When children can decode words

Read More »

Hey there!

Access Lessons

Login To Come In