About Us

Annatjie Buys

I am a physical therapist who has researched study-and reading methods with spelling skills and curriculums for the past 8 years.  My eldest son memorised spelling and I then saw the warning signs.  The system offered no assurance to his educational need which made me realise the huge necessity for a sensible spelling programme. The spelling programme has developed and for the last 3 years, we have noticed the results.

I wanted to bring back the use of play and value in learning which is rewarding in itself.  This goal developed into a language programme that eliminates the headaches associated with Afrikaans and English Learning.  My three sons, grades 12, 7 and 5 use the same lesson presentations and resources.  I am proud to present Kids@Spelling.

Ek is ’n Fisioterapeut wat die laaste 8 jaar baie navorsing gedoen het oor leermetodes, lees- en spelvaardighede en kurrikulums. My eie kind het spelling gememoriseer en ek het die gevaarligte gesien. Die sisteem het weinig hulp gebied en dit het my laat besef wat se groot behoefte daar aan ’n spelprogram is wat sin maak. Die program het al baie ontwikkel in die laaste drie jaar en ons sien die resultate.

Ek wou sin en speel terugsit in leer en dit is baie bevredigend. Dit het oorgespoel na ’n taalprogram en nou is Afrikaans en Engels se kopseer iets van die verlede. My drie seuns Graad 12, 7, en 5 gebruik dieselfde lesaanbiedinge en materiaal. Ek bied met trots Kids@Spelling vir jou aan!

Tel: +27 82 926 9022

Elize Lambrechts

I am a veteran home school mother of almost 20 years where my 3 kids have completed their school careers and two are nearly done with their tertiary qualifications. I still have a passion to creatively present new information, making learning fun and exciting.  I have gained endless experience and learnt valuable lessons through my own children’s home school years. I have a love for unit studies where the method integrates the practical with abstract ideas, making learning applicable and comprehensible.  Your child will understand what he/she has learnt and retains the information learnt.

My experience as a consultant of educational toys, workshop presentations and later the co-ordinator of home school-group activities made me realise that play is part of learning.  I can now share my experience gained while raising my own kids through home school learning, guiding families and lending support as a home school consultant.  My own tertiary education combined with years of practical experience collaborated the visual, interactive and creativity of learning. 

Learning is fun when parents are aware of their child’s learning pattern.  This is a great passion of mine, to assist parents with this learning process and ensure that their child will reach their full educational potential.

As ‘n veteraan tuisskool ma van amper 20 jaar, met drie kinders deur hul skoolloopbane en twee feitlik deur Universiteit, het ek vandag nog ‘n passie om nuwe inligting op ‘n kreatiewe manier aan te bied sodat leer lekker en opwindend is.  Ekself het baie deur my eie kinders se tuisskooljare geleer en daarom die liefde vir eenheidstudies vandag nog – die metode integreer die praktiese deel met die abstrakte deel sodat elke kind kan verstaan en onthou wat hy leer.

My ondervinding as konsultant van opvoedkundige speelgoed, aanbied van werkswinkels en latere jare as koördineerder van vele tuisskoolgroep-aktiwiteite, het my laat besef speel is deel van leer.    Deur die ondervinding met my eie drie kinders deur tuisskool, kon ek terugploeg as tuisskool konsultant en ander gesinne help, rig en lei.

My eie naskoolse studiejare, gekombineer met jare se praktiese ondervinding, het die visuele, interaktiewe en kreatiewe kant van leer bymekaar laat kom.

Leer is lekker as ouers weet wat elke kind se leerstyl is.  Daarom my groot passie om ouers te help en te bemagtig met hierdie leer-proses en te verseker dat elke kind hul volle potensiaal kan bereik.

Tel: +27 82 544 4881

Antonette Susan de Klerk

English HL / FAL Educator

I was raised bilingual and spoke English fluently from an early age.  I obtained my Matric in Kuruman and obtained both my degrees: B.A. Communication and Honours Degree in Media Studies at the University of the Free State.  Later on, I completed my Post Graduate Certificate in Education because one of my major subjects was English at tertiary level.  I have 18 years of teaching experience rolled up as follow:

  • 2 years of teaching in the UK at a Special Needs School
  • 3 years of teaching Grade 12 English FAL
  • 5 years of teaching Grade 8-10 English FAL
  • 4 years of teaching Grade 6 English FAL
  • 4 years of teaching Grade 7 English FAL
  • 6 years of assisting Grade 4-12 English HL / FAL in extra classes
  • Passionate about English as a subject

Currently, I am self-employed at my extra class business, teaching English from Grade 3-12.   I love teaching English and want to inspire the youth to share this love.  South Africa is unique with all its 11 official languages but our main connecting language is English.  This program will help kids, who are not fluent in English, to become more efficient in this universal language.

Tel: +27 84 465 7939

Hey there!

Access Lessons

Login To Come In