Play Video

Welcome to
Kids@Spelling

Play Video

Kies jou taal.
Choose your language.

OUERS, ONDERWYSERS EN TERAPEUTE

Leer jou kind klank en spel in beide Afrikaans en Engels. Hierdie program is suksesvol vir ALLE KINDERS op verskillende vlakke van ontwikkeling.

Tuisskoolouers en enige opvoeder vind veral baat by die volledige uiteensetting en beskikbaarheid van materiaal. Moet hierdie geleentheid nie misloop nie, maak leer PRET en behaal SUKSES!

PARENTS, TEACHERS AND THERAPISTS

Teach your child to read and spell in both English and Afrikaans. This program has proven successful for children of ALL levels.

Parents doing home-schooling and any other educator also benefit from the comprehensive layout and availability of the material. Don’t miss the opportunity to make learning FUN and be SUCCESSFUL

GOUE DRAAD bring SUKSES

Die geheim om dieselfde storie van Graad R tot 12 te gebruik gee aan elke kind die geleentheid om SUKSES te behaal.
Dieselfde materiaal word in die video’s, hulpmiddels en boeke gebruik. Dit skakel baie verwarring uit en maak vaslegging suksesvol.

GOLDEN THREAD promotes SUCCESS

The secret of using the same story thread from Grades R through 12 gives each child the opportunity to be successful.
The same material is used in the videos, study aids and books, which eliminates any confusion and brings success!

Lesse

Gebruik jou handboek en hulpmiddels altyd saam met jou lessie. Die video’s verduidelik die konsepte en kan herhaaldelik gebruik word.

Dit word ‘n storie vir die kind wat hy nie gou vergeet nie. Die eenheidstudie gee vryheid om nuwe inligting op ‘n interaktiewe en kreatiewe manier oor te dra.

Aanlyn konsultasies kan op afspraak bespreek word indien jy leiding verlang.

Voorbeelde van alle lesse is ook beskikbaar.

Lessons

Always use your textbook and study aids during your lesson. The videos explain concepts and can be used repeatedly.

As it becomes a story for the child, they won’t forget it easily. The unit study gives the freedom to introduce new material in an interactive and creative way.

Once-off sessions are also available through an online platform if you prefer a one-on-one session. There are also examples available to guide you with the lessons.

Hey there!

Access Lessons

Login To Come In