Eenheidstudies

Eenheidstudie – hoe werk dit in die onderrigmetode?

Kids@Spelling het eenheidstudies vir al die Afrikaanse letters wat die aanleer van letters nog beter vaslê.

Deur alle vakke aan een sentrale tema of projek te koppel, kan studente meer betrokke raak en ‘n baie dieper begrip van die onderwerpe wat hulle interesseer, ontwikkel.

Die Eenheidstudie metode is ‘n benadering  waarin alle vakke en onderwerpe in een oorkoepelende tema of projek geïntegreer word.

Hierdie benadering kan heelwat voordele inhou:

•Interdissiplinêre vaardighede:  Eenheidstudies help studente om vaardighede in verskeie dissiplines te ontwikkel.  Deur verskillende vakgebiede te integreer, kry studente die kans om te leer hoe om konsepte en idees op verskillende situasies en kontekste toe te pas.

Kreatiwiteit en kritiese denke:  Studente word deur eenheidstudies uitgedaag om met kreatiewe oplossings vorendag te kom en buite gevestigde norme te dink.  Dit kan hul kritiese denke stimuleer en hul vermoë verbeter om komplekse probleme op te los.

Doeltreffendheid:  Deur verskillende vakke in een eenheidstudie te kombineer, kan studente tyd en hulpbronne bespaar terwyl hulle steeds al die relevante vaardighede en kennis wat hulle benodig, bekom.

Eie leerproses:  Studente vorm hul eie leerprosesse en pas dit aan  by hul belangstellings en behoeftes.  Dit kan tot meer persoonlike betrokkenheid en sukses in die onderwys/onderrigmetode lei.

Deur ‘n verskeidenheid prettige en innemende aktiwiteite te gebruik, kan dié metode wat op die alfabet gefokus is, jong kinders help om die letters en hul klanke makliker aan te leer.  Dit lê deurslaggewende vaardighede vas vir grondslagfase en vir latere lees- en skryfvaardighede met langtermynvaslegging. 

Hey there!

Access Lessons

Login To Come In