Afrikaans Handleiding

Kids@Spelling se Afrikaanse handleiding bemagtig die onderwyser, ouer of fasaliteerder om stap-vir-stap boublokke van Afrikaanse spel en lees van die  fonetiese alfabet vas te lê.

R1300.00

10 in stock

Description

Kids@Spelling se Afrikaanse handleiding bemagtig die onderwyser, ouer of fasaliteerder om stap-vir-stap boublokke vir sukses vas te lê.  Leerders ‘n positiewe ervaring van taal te gee met ‘n goue draad vanaf Graad R-12. Analitiese denke word deur die aanbieding van die program bevorder, hoe om by die antwoord uit te kom. Leerders  word voorberei vir die Vierde Industriële Revolusie (4IR) om kreatief nuwe inligting aan te leer vir langtermyngeheue vir die toepassing  van taal op verskeie areas van leer. 

Die handleiding word ondersteun deur baie kleurvolle plakkate, hulpmiddels en videolesse op ons webblad.

Die aanleer van die fonetiese alfabet met verskillende klanke bemagtig die leerder om alle woorde met gemak te spel en lees. Reëls word van die begin af toegepas en leerders leer taal met selfvertroue.  Verskillende kleure magnete  vir die vokale, konsonante, diftonge , voor- en agtervoegsels saam met die konkrete bou van woorde voor enige skryfproses plaasvind, is Kids@Spelling se sukses vir die vaslegging van taal. Hierdie handleiding word ondersteun deur die Graad R en Spellingboek.

Additional information

Pages

313

Content

Hoe om die program te gebruik
Teëls
Simbole
Algemene reëls
Lettergrepe
Alfabet (leer die fonetiese alfabet letters a-z)
Gediggies en bewegings a-z
Vokaalspanne:
aa
ee
oo
uu
oe
ie
eu
Diftonge:
ou
y
ei
ui
aai
ooi
oei
eeu
ai
oi
Konsonantspanne:
ng
nk
gh
sj
ts
tj
Klanke:
s
t
Homofone d en t
u
w
eks
z
aa
ee
oo
uu
oe
ie / i
eu
ou
y
Homonfone y en ei
ui
aai
ooi
oei
eeu
ai
oi
ng
nk
sj
ts
tj
1 of 2 konsonante:
Vas
Los
Vas of los
Skryftekens (ê, ë, ‘, /, \,- )
Sleutelbordoefeninge
Bibliografie

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Afrikaans Handleiding”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hey there!

Access Lessons

Login To Come In