Afrikaans – Spel

Algemene Inligting

Afrikaans Spel Program is geskryf sodat dit baie eenvoudig is om te gebruik. Volg ons stappe en gebruik al die hulpmiddels vir die beste uitkoms. Daar is in elke deel van die program baie wetenskaplike navorsing gedoen en daar is ‘n spesifieke rede hoekom die program so saamgestel is.

Ons behandel die alfabet as volg. Eers al die klinkers, ons maak seker die kind verstaan dat al die geel lettertjies in een groepie hoort.

Daarna gaan ons die alfabetiese volgorde gebruik. Die rede is;  sodra die kind die alfabet se liedjie ken kan hy dus altyd self by die antwoord uitkom. Ons doel is nie om so vinnig as moontlik woorde te skryf nie, ons wil seker maak elke letter word volledig verstaan. Ons sien die uitvalle in die hoër grade as die kinders nie die tweede en derde klanke verstaan nie, hulle sukkel dan om te lees en spel.

Woordbou vind eers plaas wanneer die betrokke letters onder die knie is. Moenie te vinnig stap nie, dit skep later verwarring.

Die taalprogram word na die alfabet begin. Onthou die alfabet is die basis van alle taal.
Die taalprogram word aangebied volgens temas. Ons gebruik die riglyne van CAPS om die volgorde daarvan te bepaal.

Ons behandel ook elke tema volledig, nie graad spesifiek nie. Ons ervaring wys dat kinders vir 8 jaar bv. voornaamwoorde doen en nogsteeds geen begrip of vaslegging het nie. Die rede is alle temas word elke jaar herhaal en daar word bygevoeg, maar die volle prentjie word nie op een bladsy vasgelê nie. Ons benadering verskil deur van dag 1 af die volledige prentjie van bv. voornaamwoorde te leer en dan net Graad spesifiek te evalueer. Soms is dit bietjie moeiliker, maar na twee of drie herhalings is dit vir ewig in konteks en verwarring word uitgeskakel.

Die video wat gekyk word saam met die les sal aangedui word. Dit is baie belangrik om altyd eers die video te kyk voor jy die les aanbied. In die video sal jy al die inligting vind wat belangrik is om vir die kind oor te dra. Later kan jy dat hy dit saam jou kyk en selfs op die SUPER X bord staan terwyl hy dit volg. Oral waar jy die prentjie sien in die les verwys ons na die video oor die onderwerp. Dit is baie doeltreffend om die goue draad van inligting te handhaaf.   
Alle hulpmiddels is genommer. Wanneer ons dit gebruik, verwys ons na die nommer. Oral waar jy die prentjie sien benodig jy ‘n hulpmiddel. Die hulpmiddels maak dit PRET en is maklik om te verstaan.Laai ons voorbeeld af
Die handboeke is die sleutel tot sukses. Een handboek van Graad R tot 12 wat elke kind self aanvul vir sy eie behoeftes. Jy leer ALTYD uit dieselfde boek en die prentjie word elke jaar duideliker, teen Graad 12 ken jy dit toe oë!Alle handboeke word op bestelling gedruk. Gee asseblief 2 tot 3 weke vir aflewering
Eenheidstudies gee vryheid om nuwe inligting op ‘n kreatiewe en interaktiewe manier oor te dra. Die eenheidstudiemetode integreer teorie met praktyk in kreatiewe begrip toepassing van die vakgebiede van wiskunde, wetenskap, ekonomie, taal en musiek. Hierdie begrip toepassing lei tot langtermyn vaslegging van ‘n onderwerp sonder die poging om voortdurend te probeer memoriseer en asseseer. Die gevolg van hierdie leerwyse op ‘n natuurlike manier, bevorder die liefde vir leer.Meer inligting

Hey there!

Access Lessons

Login To Come In