Afrikaans Videos Only

Module Twee

Module Twee

Letter b en c
Letter d
Letter f
Letter g
Letter h
Letter j
Letter k
Letter l
Letter m
Module 2

Module Drie

Module Drie

Letter n
Letter p
Letter r
Letter s
Letter t
Letter v
Letter w
Letter x
ng / nk
sj / tj /ts
Konsonante-indeling
Module 3

Module Vier

Module Vier

Lettergreepverdelingei diftong
Lang a klankie (aa)y diftong
Lang e klankie (ee)ui diftong
Lang o klankie (oo)aai diftong
Lang u klankooi diftong
ie klankieoei diftong
eu klankieeeu diftong
oe klankieai diftong
ou diftongoi diftong
Coming Soon

Module Vyf

Module Vyf

VokaalgroepverdelingKonsonante - tipes
Diftonge - indelingei/I spelling
f/v spellingi/e spelling
i/u spelling1 of 2 konsonante b/bb
ee/e/eu spellingd/t spelling
y/ei spellingVas of los
Coming Soon

Module Ses

Module Ses

Kliek hier om al die produkte en lesse van Module ses kry
Coming Soon

Module Sewe

Module Sewe

Kliek hier om al die produkte en lesse van Module sewe kry
Coming Soon

Module Agt

Module Agt

Kliek hier om al die produkte en lesse van Module agt kry
Coming Soon

Hey there!

Access Lessons

Login To Come In